jänes

Jänes

Õnn ei ole eesmärk, õnn on eluviis.

Jänes kui tootem-, hinge- ja jõuloom, võib aidata neid, kes on lahkteel ning vajavad juhiseid edasi liikumiseks. Jänes õpetab, kuidas peatuda, vaadata ja kuulata, et vältida ees seisvaid raskusi.  Tutvudes põhjalikult jänese sümboolikaga saame teada, kuidas see tootemloom  juhatab, rahustab ja valgustab.

Jänese sümboolika on kõike muud kui kergemeelne, nunnu ja pehme jänku kuvand. Paljudes müütides ja muistendites tuntakse Jänest kui teejuhti taeva, maa ja allilma vahel. 

Jänes elab maapinna lähedal, kus ta saab vajadusel hõlpsasti varjuda. Maa all on Jänes kindel navigaator, kellel on sisetunne, mis juhib teda läbi pimeduse. Seetõttu esindab Jänes sentsitiivseid võimeid. See sümboliseerib ka elu hetki kui peame “hüppama tundmatusse vette” ning lootma oma sisetundele, et leida õige suuna.

Jänest nähakse ka vembutajana, heas mõttes. Vembutaja tunneb oma vastast ja teab kuidas teda üle kavaldada. Põgenedes ohu eest, jänes käitub ettearvamatult ning muudab kiirelt ja äkiliselt suunda. Seda silmas pidades on Jänesel täiendav sümboolika – suunatundlikkus, nutikus, planeerimine ja erksad meeled.

Tootemloomana kuulub jänes neile, kes tunnevad elust rõõmu ja lähenevad ülesannete lahendamisele loominguliselt.

Jänes on spontaansuse ja lõbusa elustiili sümbol. Jänes armastab mõnusat olemist ja lõbusat meelt. Tootemloomana on jänes nutikuse ja loova probleemilahenduse märk. Jänese energia pakub väljakutset refleksidele ning lisab vaimset ja füüsilist osavust. Ta annab teada millised suunad toetavad hinge teekonda ning millised õõnestavad seda.

Kui jänes ilmutab end hingeloomana, on aeg vaadata ette, enne kui hüpata tundmatusse vette.

Jänes ilmutab end neile, kes tunnevad end ohustatuna. Jänes õpetab kuidas usaldada oma instinkte (eriti neid, mis aitavad ellu jääda) ja tulla välja ohtlikest olukordadest. Looduses on Jänes vägev planeerija ja põgenemiskunstnik. Jänes loob maa-aluseid koopaid, mis on mõlemast otsast avatud, et vajadusel nende kaudu ohu eest pääseda. Looduses on jänes saakloom, mistõttu hingeloomana annab ta märku sellest, et tema kandja tunneb end ohustatuna. Jänes annab mõista, et on aeg lõpetada ohvri rolli täitmist. Jänes on planeedi üks kiiremaid närilisi, kes usaldab oma nutikust ning tuleb välja igast olukorrast. 

Jänes on ka suur perekonna loomise toetaja. Ta toetab neid, kes soovivad luua suue pere ja leegitseva kodukolde. Jänes aitab effektiivselt pereelu planeerimisel nii finantsiliselt kui füüsiliselt.

Kasuta jänese väge oma jõuloomana, kui vajad kiiret suunamuutust. 

Oma muljetavaldava fertiilsuse tõttu on Jänes viljakuse sümbol. Jõuloomana võib see tähendada erinevat tüüpi viljakust – alates uhkest aiast ja finantsilisest õitsengust kuni pereliikmete arvukuseni. Jänes aitab neid, kes oskavad kuulata ning tema juhendamist märgata. Jänese kiire reaktsioon ja suunatundlikkus juhatavad oma kandjale kõige sobivama suuna.
 

Jänese aastal sündinud inimesed on tuntud kui kõige õnnelikuma sodiaagi esindajad. Jänes teab, et õnn ei ole eesmärk, õnn on eluviis. Jänes elab pikka ja rahulikku elu mis on täis õnne, ilu, armastust ja heaolu. 

Jänes laseb harva millelgi enda teel seista. Jänes on nutikas ja väle, ta leiab oma tee vaatamata elulistele takistustele, möödudes takistusest ülalt, alt või ümbert. Kui miski või keegi jänese alistab, annab jänes koheselt vastulöögi. 

Jänest seostatakse kuuga, mis annab talle kõik tema erilised iseloomujooned. Mõistev, sümpaatne ja avatud, jänes on seltskonna hing, kellel on palju poolehoidjaid. 

Jänes on rahulik ja detailidele keskendunud indiviid, kes ei jäta midagi juhuse hooleks ning viib kõik alustatu lõpule. Ta väldib konfliktseid situatsioone ning teeb kõik endast oleneva et neid ei tekiks. 

Jänes on hea sõber, kes omadest lihtsameelselt ei eemaldu. Ära lase end petta jänese armsal ja hoolival käitumisel. Jänes on kindlameelne äriajaja, kel on raudne tahtejõud kui jutt käib tema soovide täitumisest. 

Muidu rahulik ja tore jänes hävitab oma vaenlased läbimõeldult, plaanipäraselt ja kõige õelamal moel. 

Tootegalerii

Kollektsioon “Jänes”on pühendatud neile, kellel on jänesele omane positiivne ellusuhtumine ning võime laveerida eluteel mängleva kergusega. Jänes on õnne sümbol. Õnn pole eesmärk, õnn on eluviis!

Jänes

Kas jänes võiks olla sinu hingeloom? 

jänes