Draakon

Draakon on intelligentsuse ja jõu sümbol. Arukuses peitub piiramatu jõud! Draakonile on omane elutarkus ning väärikus. Draakon teeb arukaid otsuseid ning teab oma väärtust ja tugevusi.